14-15 Μαΐου 2013 1η ημεριδα Επιμόρφωσης 

2η Ημερίδα 16-17/02/2014 3η φάση Επιμόρφωσης Επιμορφωτών