Πράξη «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

1ης Hμερίδας Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών  Ειδικής  Εκπαίδευσης

Ημέρα: 14-15 Μαϊου 2013

Ενότητες    
1η

Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με  αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού:

 Φιλοσοφία, Διαδικασίες, Κύριες πρακτικές, Προσδοκώμενα οφέλη.

 
2η

Εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε για τις ανάγκες  μαθητών εαε. Παρουσίαση παραδειγμάτων ορθής χρήσης του λογισμικού και πρακτικές υποδείξεις

Προσβάσιμο λογισμικό εαε – Οι  45 διακριτοί τίτλοι  ειδικού & προσβάσιμου εκπαι­δευτικού λογισμικού το στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις Υποστήριξης Μαθη­τών ΑμεΑ». Του πρ. Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

 
3η Το Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων «Φωτόδεντρο»  
4η Προσβάσιμο και επεξεργάσιμο εκπαιδευτικό υλικό  για αμβλύωπες μαθητές, μαθητές με κινητικές αναπηρίες και μαθητές  με μαθησιακές δυσκολίες  
  Συζήτηση  
  Διάλειμμα – Καφές  
5η Διαφοροποιημένη διδασκαλία – Ανάπτυξη Οδηγού Διαφοροποίησης Προγραμμάτων Σπουδών  
  Συζήτηση  
6η Ο Φάκελος Εργασιών Μαθητή (Portfolio) ως εναλλακτικό εργαλείο παρακολούθησης και αξιολόγησης  της προόδου των μαθη­τών με σύνθετες ιδιαιτερότητες στη μά­θηση  
  Διευκρινήσεις - Συμπεράσματα  

Video

 

Παραδοτέα

Δείτε εδώ τα παραδοτέα βίντεο και τον οδηγό διαφοροποίησης

 

Εκθέσεις 159

Δείτε τις εκθέσεις των συμμετεχόντων στο έργο εδώ

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com