ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 4ης Φάσης  

Εκπαιδευτικών  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας ΕΑΕ

Ημέρα, …… Μήνας 2014

ΩΡΑ 8:00 Προσέλευση – Εγγραφές
08:30- 08: 45 Παρουσίαση προγράμματος μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με  αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού
08: 45-10:15

Συμπεράσματα από την 2η φάση επιμόρφωσης –ανατροφοδότηση

Προσβάσιμο υλικό και λογισμικό ΕΑΕ – http://www.prosvasimo.gr/

Το Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων «Φωτόδεντρο»:  http://dschool.edu.gr/

Δικτυακός τόπος αποθήκευσης αρχείων

https://www.dropbox.com/sh/7da6whrmcbhq94j/DjH7H_oHkB

10:15- 10:30 Διάλειμμα
10:30 - 11: 00 Γενικό Θεωρητικό πλαίσιο για τη Διαφοροποίηση της διδασκαλίας  
11: 00-11:15 Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας για κωφούς μαθητές  
11:15 11:30 Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας για τυφλούς μαθητές  
11:30 -11:45 Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας για μαθητές με αυτισμό  
11:45 -12:00 Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας για μαθητές με νοητική αναπηρία  
12:00  -12:15 Διάλειμμα
12:15-12:30 Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας για μαθητές με κινητικές αναπηρίες  
12:30-12:45 Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας για μαθητές με πολυαναπηρίες  
12:45- 13: 15 Ο Φάκελος Εργασιών του Μαθητή (portfolio) ως εργαλειακό βοήθημα οργάνωσης, παρακολούθησης και αναστοχασμού της διεργασίας διδασκαλίας –μάθησης  
13: 15 -14: 15 Συζήτηση - ανατροφοδότηση

Εκθέσεις 159

Δείτε τις εκθέσεις των συμμετεχόντων στο έργο εδώ

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com