Easy to starts

Χρονοδιάγραμμα Πράξης

διάβασε περισσότερα
Forum Support

Διαδραστική Επικοινωνία

διάβασε περισσότερα

Great docs & support

Βιβλιοθήκη Εννοιών & Υποστήριξη

διάβασε περισσότερα

Template Details

JSN Mobilize comes with both Free and PRO Editions. The FREE edition is included in sample data installation package with function limitation. You only can create 1 mobile template with limited displaying area.

Please click on buttons below to see how JSN Mobilize present a website on mobile devices:

Smart phones      Tablet

JSN Mobilize helps your website to achieve a better browsing experience by creating an elaborated mobile version for the site. This revolutionary extension guarantees to include a bunch of sophisticated features and enhancement while require minimum technical knowledge from users.

 

Multi-device Support

 

Not only smartphones are supported by JSN Mobilize, the recent innovation – tablets are also covered. Tablet usually has bigger screen and can receive more displaying area than phone. With JSN Mobilize you will have the separate layouts for phone and tablet which surely deliver the better device coverage for website’s mobile version.

 


 

Multi-OS Support

 

JSN Mobilize delivers the future-ready and mobile-friendly experience to your Joomla website by initiatively supporting multiple operation systems. In short explanation, your website should work and be viewed effortlessly on every screen solution horizontally and vertically. Your website will look awesome automatically on these operation systems (OS) below:

 • iOS (6.x and below, 7.x)
 • Android (2.2 - 2.3, 4.x)
 • Windows Mobile (6.x and below, 7.x, 8.x)
 • BlackBerry (5.x and below, 6x - 7x, 10x)
 • Others...

 


 

Load Speed Enhancement

 

Get the most out of JSN Mobilize with the Advanced Image Optimization based on two options including “For the best performance” or “For the best image quality”. Additionally, the CSS/JS minify mechanism allows to compress all files into one single package. By that way, your site load will quickly enough in a limited-bandwidth environment at least 170%. Below is the speed test by akamai.

Please click on buttons below to check the detailed information about PRO Edition's features of JSN Mobilize:

See Demo Buy Now

Καλώς Ήλθατε στην Ιστοσελίδα του Έργου:

«Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού»

Περιηγηθείτε Ελεύθερα

Here, wed like to show you how JSN Solid can be utilized for multiple kinds of websites, staring from simple personal website ending with professional news portal. All content are fictions and serves for demo purpose only.

 • News Portal / Online magazine
 • Personal website / Blog
 • Corporate website / Service providers
 • Community website / Fan clubs
 • Online shops

Here are some real life examples of JSN Solid.

Beautiful Design

JSN Solid has incredibly beautiful clean design with ultra flexible layout built-up from 28 module positions. The combination of 6 colors variation, 5 menu styles and 6 module styles results in a really remarkable website. In addition, super rich typography makes your content look stunning and clear for all users.

Read more: Layout - Colors Variation - Menu Styles - Typography - Module Styles Font Styles.

Stable Feature Rich Core

For us, JSN Solid is not just a template, but whole piece of software for which we spent more then 2 years. As the result you get ultra stable template with native RTL support and flawlessly running on IE6. Even more than that, there are multiple SEO & Accessibility features which make your website greatly visible for both search engines and people with disabilities.

Read more: RTL Layout Support - IE6 Support - SEO & Accessibility - Flash Gallery.

Dead-easy Configuration

You will be surprised how such a capable template can be so easily handled. Majority of template features are conveniently managed by over 40 template parameters. You dont have to be a CSS master or PHP guru. Just set parameters as you want and enjoy the result.

Read more: Template Parameters.

Outstanding Docs & Support

Even when the template is deadly easy to use, we still provide very comprehensive documentation package of 3 PDF documents. So its really hard to get things done wrong, but if even so, you can get timely and professional support from our team as well as friendly community.

Next Step: Download template documentation for free.

Cost Effective Solution

All the benefits is available for you for just 29$. Our ultimate goal is to offer you a solution that in turns must bring you much more profit. Even more, we provide 30-days money back guarantee, so this is absolutely risk-free. Just give it a try and you wont look back.

Next Step: Download JSN Solid.

Easy to start

Easy to Start

One of the fastest and easiest ways to learn template is to install sample data and start playing with it. JSN Solid provides unique mechanism of installing sample data directly on your current website. Just few steps and the demo website is here.

More about easy start

Painless Configuration

Painless Configuration

All JoomlaShine templates can be effortlessly configured by template parameters. In template setting page, you will find 16 template parameters arranged into logical groups for convenient operation. All parameters are equipped with description text for easier understanding.

More about configuration

Flexible layout

Flexible layout

JSN Solid provides 36+ module positions allowing you to have multiple layout configurations. Module positions are designed in smart way to cover all possible spot where you might want to put content. You can specify width of both overall layout and specific columns conveniently via template parameters.

More about layout

Versatile Menu Styles

Menu Styles

JSN Solid provides 3 menu styles to present your website navigation. The default Joomla! built-in menu module is utilized, so you don't need to install any external menu modules.

More about menu styles

Native RTL Support

RTL Support

All JoomlaShine templates are equipped with native RTL layout support. We spent huge amount of time tweaking every tiny details of the template to make it look absolutely awesome in RTL mode. Everything is horizontally-flipped including dropdown main menu and side menu.

More about RTL support

Cool Image Gallery

The image gallery you see on this website is another cool product JSN ImageShow from JoomlaShine.com. With transition technology applied, you get smooth experience and consistent performance in all browsers.

For mobile device, we have built special lightweight Javascript version, so you can be absolutely sure about images presentation.

More about image gallery

Manage Joomla easily

JSN PowerAdmin

When you install sample data template, you will have one more powerful extension to manage your Joomla site: JSN PowerAdmin. It provides spotlight search, giving results as you type. When you find the desired item, just click it to open the edit page.

JSN PowerAdmin allows you to have full control under your Joomla website in single screen. You can manipulate elements by using convenient GUI with drag-n-drop operations

More about JSN PowerAdmin

Great Docs & Support

Documentation

JSN Solid is equipped with documentation package that will help you with template utilization.

 • Configuration Manual

  This PDF document gives you detailed description of every template feature. You can print and use this document as a reference every time. You also can watch our playlist Template Configuration.
 • Customization Manual

  This PDF document gives you easy-to-understand instruction how to customize template elements to make it suites you or your client. You also can watch our playlist JoomlaShine Template Customization.

Support

When purchasing our products you are backed up with professional and timely support providing via:

 • Support Forum

  In the support forum we provide support for everyone who bought the PRO Edition of our products. Here you will get support from our support team as well as thousands of active members.
 • Dedicated Ticket Support

  Dedicated Ticket Support is for developers who bought PRO UNLIMITED Edition of our products. With ticket support we can investigate the issue in-depth and provide a solution much faster. 12-hour response time is guaranteed.


Download documentation

Ημερίδες Πράξης 159

1η Φάση 14&15-05-2013

Πράξη «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού»

2η Ημερίδα Επιμόρφωσης 17-02-2014

Πράξη «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 2ης Φάσης.

3η Ημερίδα Επιμόρφωσης

Ημερίδες Πράξης 158

Achim
Student

Ομάδα Έργου 158

Υπόλοιπη Ομάδα

Διαμαντή Βασιλική Ψυχολόγος

Σταγάκη Φερενίκη Κοινωνική Λειτουργός

Μαστοράκη Ελένη Κοινωνική Λειτουργός

Κυριακοπούλου Χριστίνα Εργοθεραπεύτρια

Μποντσιου Θεοδώρα Λογοθεραπεύτρια

Μπομπαρίδου Χρυσή Εσωτερική Αξιολόγηση

Αναζητηση

Παραδοτέα

Δείτε εδώ τα παραδοτέα βίντεο και τον οδηγό διαφοροποίησης

 

Εκθέσεις 159

Δείτε τις εκθέσεις των συμμετεχόντων στο έργο εδώ

Φόρμα Επικοινωνίας

Joomla forms builder by JoomlaShine

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Αν. Τσόχα 36, 11521

Τηλ: 210 3312406

Fax: 210 3257336

Email: vk[at]iep.edu.gr,  

lkaraoulis[at]iep.edu.gr

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com